Sääli on sairautta, Rajoitin on rakkautta
Från året 2018

Ta kontakt

Intresserad av vår förening, vill du veta mer om oss eller vill du gå med oss? Om du svarade ja är du på rätt sida. Kontaktuppgifter finns nedan!

Juha  
045 3308243 

Tauno  
045 1417998 

tfsh.motorsport@gmail.com